rhy.fi
Metsästys
Rytkyn alueella on hyvät mahdollisuudet metsästää lähes kaikkea riistaa. 

Pienpetojen pyynnissä toimitaan yhteistyössä naapuriseurojen kanssa. 

Alue kuuluu niin hirven kuin suurpetojen yhteislupaan.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua